Novi projekat za kompaniju Dow Jones.

Kompanija RBTT je izabrana za glavnog projektanta termotehničkih instalacija za nove kancelarije kompanije Dow Jones u Moskvi