Uspešna promena email providera

Uspešno smo unapredili poslovni proces, zaključivanjem novog ugovora o pružanju usluga elektronske pošte sa novom, pouzdanijim provajderom. Na ovaj način rešen je problem blokade naših email poruka na serverima nekih klijenata.