Potpisan anex ugovora za Turandot projekat

Sa zadovoljstvom konstatujemo da smo proširili ugovor sa Green Design Society na projektu Turandot rezidencijalnog kompleksa. Od nas se očekuje izrada studije o izvodljivosti za potrebe eventualne promene namene i konfiguracije zgrade.