Završen je projekat za Adidas.
Još jedan projekat za Kaspersky Lab.
Završena je primopredaja za Burberry.
Due diligence studija za data centar.
Svečano otvaranje radnje Hermes u GUM-u.
Novi projekat za Harry Winston.
Novi projekat za kompaniju Dow Jones.
Povratak na posao
Uspešna promena email providera