Sumitomo Banking Korporacija - ““Fit Out””

Opis: “Fit Out” kancelarija u Moskvi.

Obim radova: Priprema idejnog i glavnog projekta za mašinske, elektro i sisteme vodovoda i kanalizacije, revizija izvodjačkog projekta i nadzor nad izvodjenjem radova.  

Površina: 1,300 m2 (približno).

Datum završetka : 2009.

Klijent: Murray O’Laoire Architect.

Krajnji korisnik : Sumitomo Banking Korporacija.

Arhitekta: Murray O’Laoire Architect.

Glavni izvodjač: Gint-M (United Builders).

SLIKE: