Sheraton Hotel - Rekonstrukcija

Opis: Kompletna restauracija fitness centra, spratova sa sobama i “Shell and Core” sistema zgrade Sheraton Hotela u Moskvi.

Obim radova: radovi su izvodjeni u fazama:

Faza 1: Priprema idejnog projekta i radne dokumentacije za mašinske, elektro i sisteme vodovoda i kanalizacije, nadzor nad izvodjenjem radova u fitness i spa centru.

Faza 2: Pregled svih baznih instalacija objekta i pripema idejnog projekta i radne dokumentacije za mašinske, elektro i sisteme vodovoda i kanalizacije, nadzor nad izvodjenjem radova na svim spratovima sa hotelskim sobama.

Faza 3: Priprema različitih delova projekta za potrebe izmena na baznim sistemima mašinskih, elektro i sistema vodovoda i kanalizacije zbog renoviranja spratova sa hotelskim sobama.

Površina: 11,250 m2 (približno).

Datum završetka: 2010.

Klijent: Akademinvest.

Krajnji korisnik: Akademinvest.

Arhitekta: Murray O’Laoire Architect.

Glavni izvodjač: Gint-M (United Builders).

SLIKE: