Morgan Stanley “Fit Out”

Opis:   “Fit Out” kancelarija u Moskvi.

Obim radova: Priprema detaljnog projekta mašinskih, elektro i sistema vodovoda i kanalizacije, revizija izvodjačkog projekta, nadzor nad izvodjenjem radova u kancelarijskom delu, trgovinskom centru i sobama za komunikaciju uključujući generator, UPS i instalacije nove rashladne mašine (čilera).

Površina: 5,000 m2 (približno).

Datum završetka: 2008.

Klijent: Morgan Stanley.

Arhitekta: Architects ABD.

Glavni izvodjač: Mercury Engineering.

SLIKE: