Krugozor – Rekonstrukcija fabrike

Rekonstrukcija zgrade pozorišta u okviru kompleksa Stanislavski u Moskvi.

Obim radova: Priprema idejnog projekta mašinskih, elektro i sistema vodovoda i kanalizacije, za porebe tendera i nador nad izvodjenjem radova.

Površina: 64,100 m2 (približno).

Datum završetka: 2006.

Klijent: Horus Capital.

Krajnji korisnik: Horus Capital.

Arhitekta: ABV.

Glavni izvodjač: -

SLIKE: