Google “Fit Out”

Opis: “Fit Out” kancelarija u Moskvi.

Obim radova: Priprema idejnog projekta za mašinske, elektro i sisteme vodovoda i kanalizacije, revizija projekta za izvodjenje, nadzor nad izvodjenjem radova.

Površina: 2,300 m2 (približno).

Datum završetka: 2010.

Klijent: Google.

Krajnji korisnik: Google.

Arhitekta: Camenzind Evolution.

Generalni izvodjač: Fudes.

SLIKE: