Actis Wunderman “Fit Out”

Obim radova: Priprema Tehničkog zadatka za mašinske, elektro i sisteme vodovoda i kanalizacije, idejni i glavni projekat, nadzor nad izvodjenjem radova.

Površina : 1,400 m2 (približno).

Datum završetka: 2014.

Klijent: UNK Architects.

Krajnji korisnik: Actis Wunderman.

Arhitekta: UNK Architects.

Glavni izvođač: Atitoka.

SLIKE: